Terapiakaari
Toimintaterapiaa
Psykoterapiaa
Palvelut
Kokemuksella ja ammattitaidolla
Toimivissa tiloissa Kuopion Petosella
Ota yhteyttä!
toimintaterapeutti, psykoterapeutti
Paula Lehtomäki
Pyörönkaari 10 A
70820 Kuopio
050-3679275
paula(at)terapiakaari.net
 
Henkilötietolain (523/99) 10 § ja 24 § mukainen tietosuojaselosteToimintaterapiaa

Toimintaterapia perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin, asiakkaan ja hänen lähipiirinsä väliseen yhteistyöhön. Terapeuttinen toiminta toteutuu asiakkaan vahvuuksien, mielenkiinnon kohteiden ja yhteistyössä laadittujen kuntoutuksen tavoitteiden pohjalta.

Toimintaterapiassa lähtökohtana on hyvän vuorovaikutussuhteen luominen. Vuorovaikutuksen apuna käytetään tarvittaessa vaihtoehtoisia keinoja kuten kuvia, tukiviittomia ja luovia menetelmiä. Toimintaterapiassa tuetaan asiakkaan vahvuuksia, itseluottamusta, osallistumista omassa ympäristössä ja uusien selviytymiskeinojen oppimista.

Asiakkaan läheiset saavat tarpeen mukaan ohjausta ja tukea osana toimintaterapiaa.

Toimintaterapiaan tullaan lääkärin lähetteellä. Terveydenhuollon tai KELA:n maksusitoumuksen saatuasi ota mahdollisimman pian yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla terapian alkamisajan sopimiseksi.

Toimintaterapia toteutetaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Terapiajakson pituus on yksilöllinen ja perustuu jatkuvaan arviointiin.