Terapiakaari
Toimintaterapiaa
Psykoterapiaa
Palvelut
Kokemuksella ja ammattitaidolla
Toimivissa tiloissa Kuopion Petosella
Ota yhteyttä!
toimintaterapeutti, psykoterapeutti
Paula Lehtomäki
Pyörönkaari 10 A
70820 Kuopio
050-3679275
paula(at)terapiakaari.net
 
Henkilötietolain (523/99) 10 § ja 24 § mukainen tietosuojaselosteLasten, nuorten ja nuorten aikuisten kognitiivista psykoterapiaa

Kognitiivisen psykoterapian menetelmiä käytetään joko osana kokonaisvaltaista toimintaterapiaa tai erillisenä terapiamuotona.

Kognitiivisessa psykoterapiassa tavoitteena on auttaa asiakasta itse oivaltamaan ja ymmärtämään kokemusmaailmaansa ja käyttäytymistään sekä tarvittaessa löytämään keinoja muutokseen omassa arjessaan. Terapian lähtökohtana on asiakkaan tunteiden ja kokemusten yhteinen tutkiminen.

Kognitiivinen psykoterapia on aina yhteispeliä, jossa terapeutti auttaa asiakasta uusiin oivalluksiin ja tunteiden parempaan ymmärtämiseen sekä käyttäytymisen hallintaan. Terapiassa voidaan käyttää apuna asiakkaalle mielekästä toimintaa, keskusteluja, rentoutumista ja luovia toimintoja.

Terapeutti on asiakkaan rinnalla kulkija ja myötäeläjä, joka auttaa asiakasta joustavampaan toimintakykyyn hänen omassa ympäristössään.